سه‌شنبه؛2 مرداد 1403

ساناز رمجی

سرپرست معاونت

سوابق اجرایی

  • 07633628386

    تلفن دفتر معاونت

  • 07633628386

    شماره نمابر

  • None

    ایمیل

لینک های معاونت

معرفی معاونت

1.برنامه ريزي، تنظيم راهبردها، سياستها، خط مشي ها و ضوابط به منظور توسعه كمي و بهبود كيفي صنايع دستي كشور

2.برنامه ريزي در جهت حمايت از توسعه كمي و كيفي محصولات صنايع دستي و هنرهاي سنتي بويژه در حوزه صادرات

3.برنامه ريزي و نظارت به منظور ترويج صنايع دستي و هنرهای سنتی و ايجاد تحول در طرحها و توليد و عرضه محصولات با حفظ اصالت ملي و موارد مصرف آنها به ويژه در معماري و شهر سازي

4.برنامه ريزي در جهت تدوين استانداردهاي لازم براي مواد اوليه و روش هاي توليد و صدور گواهينامه هاي درجه كيفيت صنايع دستي و هنرهای سنتی با همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

5.برنامه ريزي در جهت حفظ حقوق هنرمندان صنايع دستي و حمايت از مالكيت معنوي و فكري آنها با همكاري مراجع ذيربط

6.هماهنگي در جهت جلب مشاركت مردم و بخش خصوصي و دولتي در جهت سرمايه گذاري داخلي و خارجي در توليد و بازاريابي صنايع دستي با واحدهاي ذيربط

7.انجام مطالعات لازم در خصوص چگونگي گسترش و حضور مؤثر در بازارهاي جهاني به منظور افزايش سهم ايران در بازار جهاني

8.بررسي و تعيين خط مشي هاي لازم در جهت تحقيق و پژوهش در خصوص هنرهاي سنتي و صنايع دستي

9.بررسي در خصوص عضويت در سازمان ها، مجامع و مراكز بين المللي صنايع دستي و هنرهای سنتی و برنامه ریزی در خصوص حضور مؤثر در اينگونه مجامع

10. تهيه ضوابط، مقررات، آئين نامه ها و نظام نامه هاي هدايتي و حمايتي هنرهاي سنتي و صنايع دستي

11. برنامه ريزي در جهت حمايت از هنرمندان و صنعتگران صنايع دستي كشور

12. هماهنگي با مراجع ذيربط در خصوص اعطاي درجه هنري به هنرمندان صنايع دستي و هنرهای سنتی كشور در چارچوب قوانين و مقررات

13. تبادل ارتباط و مبادلات علمي، فرهنگي و فنی با دانشگاه ها، مؤسسات و نهادهاي مرتبط با صنايع دستي در سطح ملي و بين المللي

14. برنامه ريزي براي ايجاد پايگاههاي اطلاع رساني به منظور معرفي صنايع دستي در سطح ملي و بين المللي

15. نظارت بر كارگاههاي توليدي و آموزشي صنايع دستي

16. برنامه ريزي براي ايجاد مراكز اسناد و مدارك صنايع دستي و هنرهاي سنتي

17. صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات فعال در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی و نظارت بر نحوه فعالیت آنها

18. صدور کارت صناعت، پروانه تولید، گواهی پایان دوره آموزشی، جواز تأسیس کارگاهها و مجتمع های تولیدی و آموزشی و کارت مربیگری صنایع دستی و هنرهای سنتی با هماهنگی مراجع ذی ربط و انجام حمایت های لازم.


همکاران معاونت در حوزه صنایع دستی

شرح وظایف معاونت

1-برنامه ریزی در جهت توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی استان در امور حمایتی ، توسعه و ترویج

2- تهیه و تدوین شیوه نامه های مربوط به راهنمایی واحدهای تولیدی

3- بهره گیری از فناوری اطلاعات به منظور بهینه سازی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

4- آشنا سازی سازمان ها و دستگاه های مختلف استان با اهداف صنایع دستی و هنرهای سنتی

5- نظارت بر تشکیل بانک اطلاعاتی جامع در امور مربوط به صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

6- نظارت بر تهیه گزارش از اقدامات انجام شده در امور صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح استان

7- حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی در رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

8- شناسایی صادر کنندگان استان در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی

9- نظارت بر انجام فعالیت های کارگاه های صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

10- برنامه ریزی برای شناسایی صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

11- ایجاد مراکز اسناد و مدارک صنایع دستی و هنرهای سنتی استانی

12- نظارت مستمر بر اجرای طرح های آموزشی در رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی

13- بهره گیری از توان علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ایجاد ارتباط این موسسات با تولید کنندگان صنایع دستی و هنرهای سنتی

14- تلاش در جهت توسعه و ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی استان با بهره گیری از مشارکت های مردمی

15- برنامه ریزی به منظور تشویق و ترغیب جوانان به انجام و ادامه تحصیل در رشته های شغلی در صنایع دستی و هنرهای سنتی

16- مشارکت در تهیه طرح های حمایتی در جهت حمایت از مالکیت فکری هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی

17- شرکت در گردهمایی ها و دوره های آموزش تخصصی

18- برنامه ریزی و تقسیم کار بین کارکنان سرپرستی

19- ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و هدایت و راهنمایی آنان