سه‌شنبه؛2 مرداد 1403

ایجاد زیرساخت های گردشگری مورد نیاز جزیره ابوموسی

اداره كل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی فوق را با مشخصات و شرایط کلی ذیل از طریق برگزاری مناقصه  ، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.الف ) شرح مختصر کارها : موضوع پروژهمبلغ برآورد(ریال)شهرستانمدت پیمان(ماه)مبلغ تضمین شرکت در فرآيند ارجاع كار (ریال)ایجاد زیرساخت های گردشگری مورد نیاز جزیره ابوموسی(جدول گذاری و کف …


یک‌شنبه؛23 اردیبهشت 1403

‏#مناقصه