شنبه؛5 خرداد 1403

لیست خدمات میز خدمت اداره کل

خدمات وزارتخانه

وضعیت الکترونیکی شده

عنوان خدمت کلان

عنوان زیرخدمت

شناسه خدمت

نوع خدمت

ارائه مجوزهای بهره برداری از تاسیسات گردشگری (17061363000)

 1.  صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری

17061378101

G2G - G2B - G2C

my.mcth.ir

 1. صدور /تمدید/اصلاح پروانه بهره‌برداری از تاسیسات گردشگری

17061363100

G2G - G2B - G2C

myst.mcth.ir

 1. درجه بندی و صدور گواهینامه تاسیسات گردشگری

17062199100

G2G - G2B - G2C

sita.mcth.ir

 1. صدور مجوز ارزیابان و مدیران فنی طرح تطبیق تاسیسات گردشگری

17062199101

G2G - G2B - G2C

sita.mcth.ir

 1.  صدور مجوز فعالیت شرکت‌های طرح تطبیق تاسیسات گردشگری

17062199102

G2G - G2B - G2C

sita.mcth.ir

 1. صدور مجوز ایجاد/اصلاح/ تکمیل تاسیسات گردشگری

17061378102

G2G - G2B - G2C

my.mcth

 1.  صدور/ تمدید/ اصلاح موافقتنامه تاسیس مناطق نمونه گردشگری

17061380100

G2B - G2C

فاقد سامانه

ارائه مجوزهای   خدمات مسافرتی و گردشگری   (17061364000)

 1. صدور/ تمدید /اصلاح مجوز فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

17061364106

G2B - G2C

ta.mcth.ir

 1. صدور/ تمدید مجوز شرکت‌های حمل و نقل گردشگری

17061363103

G2B - G2C

myst.mcth.ir

 1. مجوز فعالیت مجازی در حوزه گردشگری

17061364114

G2B - G2C

myst.mcth.ir

 1. تایید گشت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

17061365105

G2B - G2C

ta.mcth.ir

 1. صدور / تمدید/ اصلاح کارت راهنمای گشت

17061365106

G2C

ta.mcth.ir

 1. صدور / تمدید / اصلاح گواهینامه حرفه‌ای گردشگری سلامت

17061365109

G2B - G2C

ta.mcth.ir

راهبری حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی ملی و جهانی(17023056000)

 1. شناسایی و حفاظت پایگاه­های میراث فرهنگی ملی و جهانی

17023056100

 

فاقد سامانه

 1. صدور مجوز حفاظت و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی

17023056101

G2G - G2B - G2C

فاقد سامانه

 1. ثبت/ احیاء/حفاظت میراث طبیعی، فرهنگی ناملموس و آثار منقول و غیرمنقول تاریخی در فهرست آثار ملی و جهانی

17023056102

G2G - G2B - G2C

newjaam.mcth.ir

ارائه خدمات مجموعه داری (17021371000)

 1. صدور/ تمدید/ اصلاح پروانه مجموعه‌داری

17021371100

G2G - G2B - G2C

فاقد سامانه

 1. حفاظت و مرمت اشیاء مجموعه‌داران

17021371103

G2G - G2B - G2C

فاقد سامانه

ارائه خدمات برگزاری رویدادهای تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی   (17061373000)

 1. برگزاری رویدادهای ملی/بین المللی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

17061373104

 

فاقد سامانه

 1. صدور مجوز رویدادهای میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری داخل  کشور

17061373106

G2G - G2B - G2C

فاقد سامانه

 1.  صدور مجوز برگزاری یا مشارکت در نمایشگاه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خارج از کشور

17061373107

G2G - G2B - G2C

egov.mcth.ir

ارائه خدمات حوزه صنایع دستی (13041374000)

 1. صدور /تمدیدمجوز تولید کارگاهی گروهی صنایع دستی

13041374100

G2B - G2C

handicrafts.mcth.ir

 1. ارائه گواهی کیفیت کارگاه‌های تولیدات صنایع‌دستی

13041374102

G2B - G2C

handicrafts.mcth.ir

 1. صدور مجوز تاسیس کارگاه گروهی صنایع‌دستی

13041374106

G2B - G2C

handicrafts.mcth.ir

 1. صدور/ تمدید مجوز تولید کارگاهی انفرادی صنایع دستی

13041374107

G2C

handicrafts.mcth.ir

 1. اعطای نشان مرغوبیت محصولات صنایع‌دستی

13041374108

G2B - G2C

فاقد سامانه

 1. صدور/تمدید کارت صنعتگری در حوزه صنایع دستی

13041374109

G2C

handicrafts.mcth.ir

 1. صدور مجوز ایجاد/ اصلاح / تجهیز  بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی

13041374110

G2G - G2B - G2C

egov.mcth.ir

 1. صدور مجوز برگزاری حراجی صنایع‌دستی

13041374111

G2G - G2B - G2C

egov.mcth.ir

 1. صدور جواز تاسیس، پروانه فعالیت فروشگاه‌های صنایع‌دستی

13041374112

G2B - G2C

egov.mcth.ir

 1. صدور/ تمدید مجوز راه ‌اندازی خانه‌های صنایع‌دستی

13041374113

G2B - G2C

egov.mcth.ir

اعطای تسهیلات و حمایت اعتباری در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (13071377000)

 1. اعطای تسهیلات و یارانه به فعالان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

13071377103

G2B - G2C

my.mcth.ir

 1. اعطای اعتبارت زیر ساختی به تاسیسات گردشگری

13071377109

G2G - G2B - G2C

my.mcth.ir

حمایت از تشکل‌های مردم نهاد در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (17021379000 )

 1. رتبه بندی مجامع و تشکل‌های مردم نهاد در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

17021379100

G2B - G2C

فاقد سامانه

 1. آموزش و توانمندسازی تشکل‌های مردم نهاد در زمینه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

17021379102

G2B - G2C

فاقد سامانه

 1. صدور /تمدید/ اصلاح مجوز فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری

17021379103

G2B - G2C

فاقد سامانه

صدور / تمدید/ اصلاح پروانه تجارت اموال فرهنگی و تاریخی منقول مجاز (17022180000)

 

17022180000

G2G - G2B - G2C

فاقد سامانه

ارائه خدمات موزه داری (17062182000)

 1. صدور / تمدید تاسیس موزه خصوصی یا دولتی

17062182101

G2G - G2B - G2C

فاقد سامانه

 1. ارائه خدمات کارشناسی درخصوص اموال فرهنگی، تاریخی دراختیار بخش دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی

17062182102

G2G - G2B - G2C

فاقد سامانه

 1. صدور مجوز نقل و انتقال  اشیاء فرهنگی تاریخی

17062182103

G2G - G2B - G2C

فاقد سامانه

 1. حفظ و احیا و نگهداری موزه ها و اشیا تاریخی و فرهنگی

17062182104

G2G - G2B - G2C

فاقد سامانه

 1. نظارت بر ورود/خروج اشیاء فرهنگی و تاریخی   موزه­های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

17062182105

 

فاقد سامانه

 1. استرداد اشیاء فرهنگی  تاریخی به کشور

17062182106

 

فاقد سامانه

 1. خرید اموال منقول فرهنگی- تاریخی مجاز در دست مردم

17062182107

G2B - G2C

فاقد سامانه

ترویج و فرهنگ سازی میراث فرهنگی، توسعه گردشگری و صنایع‌دستی (17022187000)

 1. ارائه محتوا در حوزه میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع­دستی

17022187100

G2G - G2B - G2C

فاقد سامانه

 1. حمایت از تولید محتوا در حوزه میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع­دستی

17022187101

G2G - G2B - G2C

فاقد سامانه

 1. صدور/ تمدید/ اصلاح  مجوز مراکز اطلاع رسانی در شهرهای توریستی

17022187102

G2G - G2B - G2C

فاقد سامانه

 1. فروش بلیط اماکن فرهنگی/ تاریخی

17022187103

G2G - G2B - G2C

فاقد سامانه

 1. ارائه آمار میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

17022187104

G2G - G2B - G2C

فاقد سامانه

 1. حفظ و نگهداری رشته­های صنایع­دستی در حال منسوخ شدن یا منسوخ شده

17022187105

 

فاقد سامانه

 1. معرفی جاذبه ها و ظرفیت های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

17022187106

G2G - G2B - G2C

visitiran.ir

آموزش‌های تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  (18082189000)

 1. حمایت از برگزاری دوره و کارگاه های تخصصی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

18082189100

G2G - G2B - G2C

در حال پیاده سازی

 1. ارائه مدرک جامع دوره‌های تخصصی گردشگری

18082189101

G2C

edutourism.mcth.ir

 1. صدور/اصلاح /تمدید مجوز آموزشگاه‌های تخصصی گردشگری در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

18082189102

G2G - G2B - G2C

در حال پیاده سازی

 1. برگزاری و صدورگواهی دوره های آموزشی تخصصی در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

18052189106

G2G - G2B - G2C

در حال پیاده سازی

پاسخ به استعلامات در حوزه  میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (17022190000)

 1. پاسخ به استعلامات در خصوص حریم آثار فرهنگی /تاریخی/ طبیعی

17022190100

G2G -

GSB Web M Service

 1. پاسخ به استعلامات در خصوص اصالت مجوزهای صادره توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

17062190103

G2G

GSB Web M Service

رسیدگی به شکایات حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (17062191000)

 

17062191000

G2G - G2B - G2C

فاقد سامانه

ارائه مجوزهای بهره‌برداری از ابنیه فرهنگی /تاریخی (17062197000)

 1. صدور مجوز تغییر کاربری هم شان اثر تاریخی

17062197101

G2G - G2B - G2C

فاقد سامانه

 1. صدور مجوز بهره‌برداری ابنیه تاریخی واگذاری شده

17062197103

G2G - G2B - G2C

فاقد سامانه

انعقاد و اجرای تعهدات مشترک بین المللی جمهوی اسلامی ایران در حوزه گردشگری (13072198000)

 

13072198000

 

فاقد سامانه

صدور مجوز فعالیت در حوزه میراث فرهنگی(17063057000)

 1. صدور مجوز تاسیس آزمایشگاه و کارگاه حفاظت و مرمت آثار تاریخی

17063057100

G2B - G2C

فاقد سامانه

 1. صدور مجوز فعالیت در زمینه باستان شناسی،مرمت و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی

17063057101

G2B - G2C

فاقد سامانه