سه‌شنبه؛2 مرداد 1403

سپهر زارعی

سرپرست معاونت

سوابق اجرایی

  • 07633687194

    تلفن دفتر معاونت

  • 07633687194

    شماره نمابر

  • None

    ایمیل

لینک های معاونت

معرفی معاونت

1ـ بررسی و پیشنهاد سیاست ‏ها ، خط ‏مشی‏ ها و برنامه‏ های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت مربوط به حفاظت ، مرمت و احیاء بناها، مجموعه بناها ، محوطه‏ ها و بافت های تاریخی ـ فرهنگی.

2ـ بررسی ، هماهنگی و تائید طرحها و پروژه‏ های مربوط به حفاظت ، مرمت و احیاء میراث فرهنگی غیر منقول با همکاری واحدهای استانی.

3ـ بررسی و شناسایی میراث فرهنگی غیر منقول و پیشنهاد ثبت آنها در فهرست آثار ملی.

4ـ تهیه طرح‏های اضطراری و اساسی در مورد حفاظت ، استحکام‏ بخشی ، مرمت ، ساماندهی و احیاء میراث فرهنگی غیرمنقول و اجرای آنها.

5ـ تهیه شناسنامه فنی برای میراث فرهنگی غیر منقول و تنظیم فهرست مورد نیاز.

6ـ مطالعه و تعیین عرصه‏ ها و پیشنهاد حریم محوطه ‏ها ، تپه‏ ها و بناهای باستانی

7ـ انجام امور مربوط به تاریخ‏گذاری و تهیه جدول تاریخ ‏نگاری در محوطه‏ های باستانی با توجه به مطالعات پژوهشکده باستان‏شناسی.

8ـ بررسی و مطالعه جغرافیایی و زیست‏ محیطی و تهیه نقشه پراکندگی محوطه‏ ها ، تپه‏ ها و بناهای باستانی ایران.

9ـ انجام بررسی‏ های لازم به منظور تعیین قابلیت ‏ها و ارزش‏های آثار فرهنگی ـ تاریخی بناها ، محوطه‏ های تاریخی ، اموال فرهنگی ، تاریخی و میراث معنوی و اقدام به منظور ثبت آنها در فهرست آثار جهانی در چارچوب مقررات مربوط.


همکاران معاونت در حوزه میراث فرهنگی

شرح وظایف معاونت

1-سياست گذاري و برنامه ريزي در خصوص حفظ، مرمت، احياء، ساماندهي و مديريت بناها، مجموعه بناها، محوطه ها و بافت هاي تاريخي كشور و نظارت بر اجراي طرح ها و برنامه هاي مربوط

2-تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي لازم در خصوص حفاظت، نگهداري، مرمت و احياء ميراث فرهنگي غير منقول و اموال و اشياء تاريخي و نظارت بر حسن اجراي آنها در سطح كشور

3-برنامه ريزي به منظور شناسائي آثار و بافت هاي ارزشمند فرهنگي تاريخي و پيشنهاد ثبت آنها در فهرست آثار ملي

4-بررسي ارزش و قابليت آثار تاريخي غير منقول، اموال فرهنگي- تاريخي و ميراث معنوي و انجام اقدامات لازم براي ثبت آنها در فهرست جهاني

5-بررسي و پيشنهاد حريم محوطه ها، تپه ها، بناها و بافت هاي تاريخي و انجام اقدامات لازم براي تصويب آنها

6-بررسي طرح هاي اضطراري به منظور حفاظت، استحكام بخشي، ساماندهي و مرمت و احياء آثار تاريخي غير منقول و نظارت بر اجراي طرح هاي مزبور

7-ساماندهي اموال منقول تاريخي و تهيه شناسنامه فني و فهرست مورد نياز براي آنها

8-شناسائي و مستند سازي آثار تاريخي- فرهنگي موجود در محدوده جغرافيائي اجراي كليه طرح هاي عمراني و اعلام نظر تخصصي در خصوص طرح هاي مذكور از ديدگاه ميراث فرهنگي كشور بررسي و مطالعه به منظور توسعه پايگاههاي ميراث فرهنگي در آثار تاريخي مهم كشور و نظارت بر فعاليت و عمليات پايگاههاي موجود.