شنبه؛5 خرداد 1403

پروژه های ملی و استانی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان

پروژه های ملی و استانی  سال 1401- 1398  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان

عنوان پروژه

شهرستان

ملی / استانی

شرکت / پیمانکار

روش انتخاب

نوع اعتبار

سال اعتبار

درصد پیشرفت

شرح خدمات 

مبلغ قرارداد

توضیحات

زیر ساخت گردشگری ساماندهی سرویس بهداشتی های جاده ای

استان هرمزگان

ملی

ایستا پی اطلس

مناقصه / استعلامی

نقدی / ملی

1402

30%

ساماندهی سرویس های بهداشتی کل استان

8771900000

در حال اجرا

زیر ساخت گردشگری طاهرویه

سیریک

استانی

تحکیم سازه حاجی آباد

مناقصه / استعلامی

نقدی/ استانی

1401

100%

تهیه و اجرای 11 تیر چراغ برق با فونداسیون

4284000000

اتمام پروژه - تحویل قطعی

تکمیل زیر ساخت گردشگری برق رسانی دوربنی

قشم

استانی

عدل نیرو قشم

مناقصه / عمومی

نقدی/ استانی

1401

100%

اجرای پی ، فونداسیون و 40 عدد تیر برق 9 متر فشار متوسط جهت روشنایی

12256780510

اتمام پروژه - تحویل قطعی

زیر ساخت گردشگری تبن پارسیان

پارسیان

منابع کمک نفت

شرکت سایه گستر لیلان

مناقصه / عمومی

نقدی/ کمک های اجتماعی نفت

1401

10%

احداث بازارچه صنایع دستی با 15 غرفه و حمام 8 چشمه و سرویس 8 چشمه ، محوطه سازی و کفپوش، برج نور و آلاچیق

58887068431

در حال اجرا

زیر ساخت گردشگری ساحل دستیر

پارسیان

منابع کمک نفت

شرکت نماد سازه جهانگیریه

مناقصه / عمومی

نقدی/ کمک های اجتماعی نفت

1401

10%

احداث بازارچه صنایع دستی با 5 غرفه  ، محوطه سازی و کفپوش، برج نور و آلاچیق

37132903135

در حال اجرا

زیر ساخت گردشگری شهری هرمز

بندرعباس

منابع کمک نفت

شرکت مقاوم بنا راه بندر

مناقصه / عمومی

نقدی/ کمک های اجتماعی نفت

1401

10%

محوطه سازی - کفسازی کفپوش بتنی

75040255784

در حال اجرا

زیر ساخت گردشگری دیرستان

قشم

ملی

دریا سنگ لاتیدان

مناقصه / استعلامی

نقدی / ملی

1401

100%

احداث پیاده رو و موزائیک

7961140000

اتمام پروژه - تحویل موقت

آبرسانی هرمز

هرمز

منابع کمک نفت

ایستا پی اطلس

مناقصه / عمومی

نقدی/ کمک های اجتماعی نفت

1401

10%

احداث 9 حوضچه تخلیه رسوب و هوا - اجرای 400 متر طول خط لوله 110

21886701223

در حال اجرا

زیر ساخت گردشگری پارک پارسیان

پارسیان

ملی

دریا سنگ لاتیدان

مناقصه / استعلامی

نقدی / ملی

1401

100%

احداث پیاده رو و موزائیک

10881980000

اتمام پروژه - تحویل موقت

زیر ساخت گردشگری خور آذینی

سیریک

ملی

ایستا پی اطلس

مناقصه / استعلامی

نقدی / ملی

1401

70%

برج پرنده نگری اسکلت فلزی

12256780510

در حال اجرا

زیر ساخت گردشگری بازارچه صنایع دستی هرمز

سیریک

ملی

ایستا پی اطلس

ترک تشریفات

نقدی/ کمک های اجتماعی نفت

1401

70%

برج پرنده نگری اسکلت فلزی

12256780510

در حال اجرا

زیر ساخت گردشگری موج شکن - سکو نشیمن ساحلی بوستانو

بندرعباس

ملی

مقاوم بنا راه بندر

مناقصه / استعلامی

نقدی / ملی

1401

100%

احداث موج شکن و سکو نشیمن

4217353908

در حال اجرا

زیر ساخت گردشگری ساحل مکسر

بندرعباس

ملی

صنعت پایا مهر قشم

مناقصه / استعلامی

نقدی / ملی

1401

100%

احداث سکو نشیمن و سطل زباله و باربیکیو

3834865452

اتمام پروژه - تحویل موقت

زیر ساخت گردشگری زیارتعلی

رودان

استانی

آراد دژ باراد

خرید جزئی

نقدی / استانی

1401

100%

احداث فونداسیون و ستون سرویس بهداشتی 6 چشمه

1283000000

اتمام پروژه - تحویل موقت

زیر ساخت گردشگری گروک

رودان

استانی

هیراد راه ایرانیان

مناقصه / استعلامی

نقدی / ملی

1401

100%

محوطه سازی - 1000 متر موزائیک و 200 متر کفپوش بتنی

7000000000

اتمام پروژه - تحویل موقت

زیر ساخت گردشگری سیریک

رودان

استانی

آداک نورسای خلیج فارس

مناقصه / استعلامی

نقدی / ملی

1401

100%

روشنایی پارک ساحلی با پایه 9 متری به تعداد 15 پایه

4950000000

اتمام پروژه - تحویل موقت

مطالعه قلعه فین

بندرعباس

استانی

داوود صدیق پور

مناقصه / استعلامی

نقدی / ملی

1401

100%

 

1600000000

اتمام پروژه - تحویل موقت

مرمت قلعه هرمز

بندرعباس

استانی

مجید طوافی

مناقصه / استعلامی

نقدی / ملی

1401

100%

 

6800000000

اتمام پروژه - تحویل موقت

مرمت مسجد جامع بستک

بستک

استانی

خانوم کلثوم کمال

مناقصه / استعلامی

نقدی / ملی

1401

100%

 

4400000000

اتمام پروژه - تحویل موقت

مرمت قلعه هشنیز

پارسیان

استانی

مجید طوافی

مناقصه / استعلامی

نقدی / ملی

1401

100%

 

4230000000

اتمام پروژه - تحویل موقت

تعمیر و مرمت بادگیر بندر پل

بندر خمیر

استانی

سهراب پنجعلی پور

مناقصه / استعلامی

نقدی / ملی

1401

100%

 

4380000000

اتمام پروژه - تحویل موقت

مرمت و ساماندهی خانه ایمنی

بندر لنگه

استانی

مالک

خرید جزئی

نقدی / ملی

1401

100%

 

1800000000

اتمام پروژه - تحویل موقت

تکمیل زیرساخت های گردشگری روستای سرارو(سیریک)

سیریک

استانی

شرکت مهیا اسطوره نمای بینهایت

مناقصه / استعلامی

نقدی

1400

100%

کف سازی 1200 مترمربع

4280000000

تحویل موقت

ایجاد زیرساخت های گردشگری در روستای مور نازدشت(رودان)

رودان

استانی

شرکت سیویل سازه روماک

مناقصه / استعلامی

نقدی

1400

100%

احداث دو چشمه سرویس بهداشتی

2603766996

اقدام به ماده 46 

ایجاد زیرساخت گردشگری در روستای فاریاب رودخانه(رودان)

رودان

استانی

شرکت راه و ساختمان نیرو ابنیه مکران

مناقصه / استعلامی

نقدی

1400

100%

احداث 4 چشمه سرویس بهداشتی

3850000000

اتمام پروژه - تحویل قطعی

راه اندازی و تجهیز خانه های صنایع دستی  (بندرلنگه)

بندرلنگه

استانی

شرکت مهیا اسطوره نمای بینهایت

مناقصه / استعلامی

نقدی

1400

100%

بهسازی و تعمیر

2000000000

اتمام پروژه - تحویل قطعی

ایجاد زیرساخت کمپینگ گردشگری زیارتعلی(رودان)

رودان

استانی

شرکت مهیا اسطوره نمای بی نهایت

مناقصه / استعلامی

نقدی

1400

100%

احداث 8 عدد آلاجیق

4440000000

اتمام پروژه - تحویل قطعی

تکمیل زیرساخت گردشگری زیارت سید سلطان محمد(رودان)

رودان

ملی

شرکت سیویل سازه روماک

مناقصه / استعلامی

اوراق / ملی

1400

0%

آلاچیق و سکو

3915629955

برگشت به خزانه

ایجاد زیرساخت کمپینگ گردشگری ساحل تیاب(میناب)

میناب

استانی

شرکت کهن ارگ هرمز

مناقصه / استعلامی

نقدی

1400

100%

احداث 5 عدد آلاچیق

4350000000

اتمام پروژه - تحویل قطعی

ایجاد زیرساخت های گردشگری سلخ(قشم)

قشم

استانی

شرکت صنعت پایا مهر قشم

مناقصه / استعلامی

نقدی

1400

100%

کف سازی و جدول گذاری

4650000000

تحویل موقت

ایجاد زیرساخت های گردشگری-برق رسانی( لارک)

قشم

استانی/ملی

شرکت عدل نیروی قشم

ترک تشریفات

نقدی

1400

100%

جابجایی تیرهای برق و نصب دستک های روشنایی به طول 3 کیلومتر

29.375.126.339

تحویل موقت

ایجاد زیر ساخت گردشگری آبگرم خست (بندرلنگه)

بندر لنگه

استانی

شرکت زرین نمای پدل

مناقصه / استعلامی

نقدی/اوراق

1400

100%

خاکبرداری و خاکریزی و تحکیم بستر

3900000000

اتمام پروژه - تحویل قطعی

ایجاد زیر ساخت گردشگری عالی احمدان(بستک)

بستک

استانی

شرکت عمران پیشه یکتا

مناقصه / استعلامی

اوراق

1400

100%

ایجاد راه دسترسی

4090000000

تحویل موقت

ایجاد زیر ساخت گردشگری چله بوچیر(پارسیان)

پارسیان

استانی

شرکت نماد سازه جهانگیریه

مناقصه / استعلامی

نقدی

1400

100%

احداث 4 چشمه سرویس بهداشتی

5900000000

اتمام پروژه - تحویل قطعی

ایجاد زیر ساخت گردشگری طاهروئیه (سیریک)

سیریک

استانی

شرکت آداک نورسای خلیج فارس

مناقصه / استعلامی

اوراق

1400

100%

 ده عدد پایه بتنی برق

4950000000

تحویل موقت

ایجاد زیر ساخت گردشگری دوربنی(قشم)

قشم

استانی

عدل نیروی قشم شرکت

مناقصه / استعلامی

نقدی

1400

100%

برج نور 20 متری و پایه های روشنایی

4980000000

تحویل موقت

ایجاد زیر ساخت گردشگری سهیلی(قشم)

قشم

استانی

شرکت تاجواره

مناقصه / استعلامی

نقدی/اوراق

1400

100%

تکمیل سرویس بهداشتی

3300000000

تحویل موقت

ایجاد زیر ساخت گردشگری چربه مارن (فین)

بندرعباس

استانی

شرکت عمران نگاران خاک

مناقصه / استعلامی

نقدی

1400

100%

کف سازی 

2500000000

اتمام پروژه - تحویل قطعی

ایجاد زیر ساخت گردشگری گوران(قشم)

قشم

استانی

شرکت ایستا پی اطلس

مناقصه / استعلامی

نقدی

1400

100%

احداث 6 عدد آلاچیق و سکو

9649120000

اتمام پروژه - تحویل قطعی

ایجاد زیر ساخت گردشگری طبل(قشم)

قشم

استانی

شرکت صنعت مهر پایا قشم

مناقصه / استعلامی

اوراق

1400

100%

احداث   سایبان

1790000000

تحویل موقت

تکمیل زیرساخت های گردشگری ساحل سیریک(سیریک)

سیریک

ملی 

شرکت فولاد عمران آداک

مناقصه / استعلامی

اوراق /ملی

1400

100%

کف سازی به میزان 1950مترمربع

9600000000

اتمام پروژه - تحویل قطعی

ایجاد زیر ساخت گردشگری خورخوران(بندرخمیر)

خمیر

ملی

شکت تاجواره

خرید جزئی

اوراق /ملی

1400

100%

خاکبرداری و تسطیح 

991.736.324

اتمام پروژه - تحویل قطعی

ایجاد زیرساخت گردشگری درجزیره هرمز (آب رسانی)

بندرعباس

ملی/استانی

شرکت تندیس نمای عرش

مناقصه / عمومی

نقدی/اوراق

1400

100%

آبرسانی به طول 3.200 کیلومتر

42538050678

اتمام پروژه - تحویل قطعی

احداث بازارچه صنایع دستی در جزیره هرمز

بندرعباس

استانی

شرکت حامی بنای بندر

مناقصه / استعلامی

نقدی

1400

100%

بیست عدد غرفه صنایع دستی

8025000000

اتمام پروژه - تحویل قطعی

ایجاد زیر ساخت گردشگری جاسک(جاسک)

جاسک

ملی

شرکت سازه گستر دارا کوه

خرید جزئی

اوراق /ملی

1400

100%

نه عدد سکوی بتنی

877.000.000

اتمام پروژه - تحویل قطعی

ساماندهی و مرمت معبد هندوها

بندرعباس

ملی

اقای مجید طوافی

مناقصه / استعلامی

نقدی/ملی

1400

100%

تعمیر مرمت معبد

3،500،000،000

اتمام پروژه - تحویل قطعی

ساماندهی و تعمیر مسجد تاریخی کنگ

بندر لنگه

ملی

خانم کلثوم کمال

مناقصه / استعلامی

نقدی/ملی

1400

100%

تعمیر مرمت مسجد دومحرابه کنگ

850،000،000

اتمام پروژه - تحویل قطعی

کفسازی بافت تاریخی بندرلافت

شهرستان قشم

ملی

شرکت آژند بهساز شیراز

مناقصه / استعلامی

اوراق/ملی

1400

100%

220متر مربع کفسازی

5،000،000،000

اتمام پروژه - تحویل قطعی

کفسازی بافت تاریخی بندر کنگ

بندر لنگه

ملی

آقای مجید طوافی

مناقصه / استعلامی

اوراق/ملی

1400

100%

260مترمربع کفسازی

4،852،624،082

اتمام پروژه - تحویل قطعی

ساماندهی و مرمت آرامگاه مقبره دوگنبدان کوخرد

شهرستان بستک

ملی

آقای وحید نصیری اصل

خرید جزئی

اوراق /ملی

1400

100%

تعمیر و مرمت مقبره دوگنبدان کوهخرد بستک 

649،000،000

اتمام پروژه - تحویل قطعی

ساماندهی و تعمیر کاروانسرای بستک

بستک

ملی

آقای وحید نصیری اصل

مناقصه / استعلامی

نقدی/ملی

1400

100%

تعمیر و مرمت بخشهای فرسوده کاروانسرای بستک

4،350،000،000

اتمام پروژه - تحویل قطعی

بازارچه صنایع دستی

بندرعباس

ملی

ولیزاده

مناقصه مرحله ای

 

1399

100%

اجرای پی ، فونداسیون و آرماتور بندی ستون های ساختمان صنایع دستی بندرعباس

1290000000 ريال

تحویل قطعی

زیر ساخت گردشگری جزیره ابوموسی

ابوموسی

ملی 

داش سازه ساحل

ترک تشریفات

اوراق / ملی

1398

100%

ایجاد کمپ گردشگری به طول 320 متر و عرض 50 متر- آلاچیق - برج نور - محوطه سازی - زمین بازی - دیوار ساحلی - حمام - سرویس بهداشتی - پارکینگ

38000000000 ريال

اتمام عملیات اجرایی و ارائه صورت وضعیت موقت

زیر ساخت گردشگری چارک

بندر لنگه

ملی 

شرکت نماد سازه جهانگیریه

ترک تشریفات

اوراق / ملی

1398

100%

ایجاد کمپ گردشگری به طول 220 متر و عرض 70 متر- آلاچیق - برج نور - محوطه سازی -  دیوار ساحلی - حمام چوبی

11200000000 ريال

تحویل قطعی

راه دسترسی تیاب

میناب

استانی

سیلاب آپادانا

ترک تشریفات

اوراق / استانی

1398

100%

احداث 580 متر راه دسترسی تا لایه بیس

9170000000 ريال

تحویل قطعی

آب لارک

قشم

استانی

ایکاد دژ پویا عمران

مناقصه مرحله ای

اوراق / استانی

1398

100%

احداث 1000 متر خط لوله 

7520037224 ريال

تحویل قطعی

برق خور آذینی

سیریک

استانی

روند الکتریک فارس

مناقصه مرحله ای

اوراق / استانی

1398

100%

احداث 3000 متر یرق رسانی به تالاب خورآذینی

19352384016 ريال

تحویل قطعی

برق دوربنی

قشم

استانی

عدل نیروی قشم

مناقصه مرحله ای

اوراق / استانی

1398

100%

احداث 2/5 کیلومتر برق رسانی با ترانزیستور

11559948246 ريال

تحویل قطعی

برق دهخدا

قشم

استانی

عدل نیروی قشم

مناقصه مرحله ای

اوراق / استانی

1398

100%

احداث 3 کیلومتر برق رسانی با ترانزیستور

14000000000 ريال

تحویل قطعی

ایجاد زیر ساخت گردشگری گوران

قشم

استانی

ایکاد دژ پویا عمران

مناقصه / استعلامی

اوراق / استانی

1398

100%

کمپ گردشگری - محوطه سازی 

3700000000 ريال

تحویل موقت

ایجاد زیر ساخت گردشگری فاریاب

رودان

 

 

مناقصه / استعلامی

اوراق / استانی

1398

0%

سرویس بهداشتی

 

به دلیل کم بودن اعتبار هیچ پیمانکاری مشارکت نکرد

تامین زیر ساخت گردشگری هرمز(آبرسانی)

بندرعباس

استانی

ارتان برج هورشید

استعلامی

اوراق / استانی

1398

100%

آبرسانی 

 

تحویل قطعی

ایجاد گردشگری گنو

بندرعباس

ملی

ایکاد دژ پویا عمران

استعلامی

ابلاغی

1398

100%

احداث دو ایستگاه پمپاژ آب

4080000000 ريال

تحویل موقت

ایجاد زیر ساخت گردشگری شیب دراز

قشم

استانی

ایکاد دژ پویا عمران

استعلامی

اوراق / استانی

1398

100%

احداث بازارچه صنایع دستی

3200000000 ريال

تحویل قطعی

زیر ساخت گردشگری سلخ(ایجاد روشنایی بلوار)

قشم

استانی

سرخوان همگام قشم

مناقصه / استعلامی

اوراق / استانی

1398

100%

احداث روشنایی به طول 300 متر

1290000000 ريال

تحویل قطعی

برق رسانی لارک

قشم

استانی

نیرومان برق خلیج فارس

مناقصه / استعلامی

اوراق / استانی

1398

100%

احداث برق رسانی از لارک به ساحل مورانه

5220913996 ريال

تحویل قطعی

ایجاد زیر ساخت گردشگری طبل

قشم

استانی

پیشتازان ساختمان جنوب

استعلامی

اوراق / استانی

1398

100%

احداث 2 آلاچیق و سکو

850000000 ريال

تحویل قطعی

ایجاد زیر ساخت های گردشگری سهیلی

قشم

استانی

شرکت پیمانکاری تاجواره 

استعلامی

اوراق / استانی

1398

100%

احداث سرویس بهداشتی 10 چشمه

2833028773 ريال

تحویل قطعی

ساماندهی و تعمیر قلعه پرتغالی های جزیره لارک

قشم

ملی

شرکت پیمانکاری تاجواره 

مناقصه مرحله ای

اوراق/ملی

1398

100%

آوار برداری - پاکسازی جداره ها و طاق ها - طاق زنی - پاکسازی آب انبار ها و بند کشی - و دوخت و دوز جدار ها

15494882842 ريال

تحویل موقت

ساماندهی و تعمیر قلعه پرتغالی های جزیره هرمز

بندرعباس

ملی

شرکت پیمانکاری تاجواره 

مناقصه مرحله ای

اوراق /ملی

1398

100%

 

41920055451 ريال

تحویل موقت

پروژه ساماندهی و تعمیر دو گنبدان کوهخرد

بستک

ملی

وحید نصیری اصل 

استعلامی

نقدی

1398

100%

 

952009577 ريال

تحویل قطعی

معرفی و مرمت و حفاظت قلعه هزار میناب 

میناب

ملی

کلثوم کمال

استعلامی

اوراق /ملی 

1398

100%

 

570000000 ريال

تحویل قطعی

مرمت و حفاظت بادگیرهای لافت 

قشم

ملی

مرجان دادپور 

استعلامی

اوراق /ملی

1398

100%

 مرمت 4 عدد بادگیر

1400000000 ريال

تحویل قطعی

مرمت حفاظت بادگیرهای لافت و مرمت خانه عارفی 

قشم

ملی

مرجان دادپور 

استعلامی

اوراق/ملی

1398

100%

پاکسازی و اندود جداره ها - برق کشی و رنگ زنی در و پنجره

342396772 ريال

تحویل قطعی

مرمت کاروانسرای تقی خانی

 

ملی

صدیقه طاهری بجگان

استعلامی

اوراق /ملی

1398

100%

پاکسازی سبکی- آوار برداری و دوخت و دوز جداره - کفسازی - سکو سازی 

450492100 ريال

تحویل قطعی

تعمیر و مرمت احیا بافت تاریخی  کنگ

بندرلنگه

ملی

شرکت سقف گستران ساحل بنا

مناقصه مرحله ای

اوراق /ملی

1398

30%

 

20553000000 ريال

اقدام به ماده 46 

قلعه هزاره میناب 

میناب

ملی

نبی پور

استعلامی

اوراق/ملی

1398

100%

 

160000000 ريال

تحویل قطعی

زیر ساخت گردشگری چربه مارم

بندرعباس

ملی

حبیبی

ترک تشریفات

 

1397

85%

غرفه صنایع دستی

3317078755 ريال

عدم همکاری پیمانکار نسبت به اصلاح سازه - پیگیری در خصوص ماده 46