شنبه؛5 خرداد 1403

جاذبه های تاریخی و گردشگری بستک

دوشنبه؛27 فروردین 1403

تصویر


 

بستک از روزگار گذشته به علت قرارگیری در مسیر کاروان های تجاری و مسافری به شهر کاروانسراها مشهور بوده و همچنین زادگاه مشاهیر بزرگ منطقه غرب هرمزگان بوده است.

بستک در منطقه کوهستانی قرار دارد و دارای پیشینه تاریخی و سیاسی طولانی است و در گذشته مرکز حومت جهانگیریه بوده است.

در زمانهای نه چندان دور، بستک نقش مهم و تاثیرگذاری در فرهنگ کرانه های خلیج فارس داشت. اهمیت فرهنگی، مذهبی و بازرگانی آن در سده های گذشته، نوعی نقش مرکزی برای این شهر در منطقه ایجاد کرده و معماران این شهر با حضور در مناطق پیرامون، شیوه معماری خود را فراتر از محدوده بستک، تا بندرلنگه و بسیاری از کرانه های شمالی و جزایر خلیج فارس گسترش دادند.

از سال 1890 میلادی به بعد و همزمان با مهاجرت گسترده بازرگانان بستکی به دبی، محلی با بافتی خاص و هماهنگ برای سکونت آنان، به دست معماران بستکی بنا شد و به یاد بستک ایران، البستکیه نام گرفته است. افزون بر اینکه ردپای تاثیر معماری بستکی در آن سوی خلیج فارس، تنها محدود به بستکیه دبی نیست و باید از شیوه معماری بستکی به عنوان سبکی فراگیر و مهم در دو سوی خلیج فارس یاد کرد.

 

 

نوشتن نظر