شنبه؛5 خرداد 1403

ساحل خماسی

چهارشنبه؛5 اردیبهشت 1403

تصویر


یکی از پرطرفدارترین سواحل دیدنی هنگام ساحل خماسی این جزیره است. ساحلی صخره ای که منظره زیبای دریا و غروب آفتاب از آن بالا بسیار دیدنی است.

ساحل خماسی از بهترین سواحل جزیره هنگام برای برپایی کمپینگ های شبانه است.

نوشتن نظر