شنبه؛5 خرداد 1403

روز ملی خلیج فارس

سه‌شنبه؛4 اردیبهشت 1403

ویدئو


دهم اردیبهشت در تاریخ ایران روز مهمی است. این روز، روز ملی خلیج‌فارس نام‌گذاری شده است. در سال  1621 سپاه ایران به رهبری امام قلی خان توانست بر 117 سال تسلط پرتغالی ها بر سواحل جنوبی کشور پایان دهد. 

 خلیج تا ابد فارس سومین خلیج بزرگ جهان است که به خاطر موقعیت جغرافیایی خود در طول تاریخ همواره نامش بر سر زبان‌ها بوده است و مردم تمام جهان آن را با نام خلیج فارس یا دریای پارس می شناسند

نوشتن نظر