چهارشنبه؛29 فروردین 1403

بازدید بازرسان سازمان میراث فرهنگی از ابنیه های تاریخی و فرهنگی بندرلنگه و بندرکنگ

چهارشنبه؛8 خرداد 1398

تصویر


مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان به همراه بازرسان سازمان میراث فرهنگی کشور از ابنیه های تاریخی ـ فرهنگی بندرلنگه و بندرکنگ بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان، بازرسان سازمان میراث فرهنگی ضمن بازدید از اقامتگاه های بوم گردی بندرلنگه و بندرکنگ بر افزایش تعداد بوم گردی های این شهرستان تاکید کردند.    width=    width=  width=  width=  width=  width=  width=

نوشتن نظر